25 فروردين 1393 | حجت الاسلام قرائتى قبل از نوروز امسال، در شبكه سوم صحبت هايى ايراد فرمودند، كه از آن به عنوان نارنجک یاد کردند. آنچنان که وی ادعا نموده سفری به پاکستان داشته است و در جمع بزرگ علمای وهابی سنی سخنرانی نموده است وبا احتجاج به سه آیه قرآن دین تشیع را اثبات نموده و علمای سنی وهابی همگی را انگشت به دهان نموده اند. نگارنده در این نوشتار سعی نموده است استدلال های جناب قرائتى رابيان نموده و سپس به نقد و بررسی این ادعاها بپردازد. اولین استدلال جناب قرائتی... ادامه
22 فروردين 1393 | شیعه امامت را از اصول دین می داند و هرکسی که امامت را قبول نداشته باشد مرتد و حلال الدم میداند و در کتب معتبر شیعه روایاتی را به دروغ و بهتان از امام هایشان روایت کرده اند که گفته اند هر کس یکی از امامان را نیز انکار کند کافر است.کلینی بابی دارد به اسم من ادعى الإمامة و لیس لها بأهل. در زیر این باب روایات زیادی از جمله این روایت را می آورد: عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ... ادامه

28 فروردين 1393 | در ابتدا میپرسیم بنظر شما ما سنی هستیم یا وهابی اگر بگویند سنی ما میگوییم آنجه وهابی ها میگویند همان حرفیست که ما میگویم و ما این اندیشه را از شخص عمر یا علی رضي الله عنهما نگرفته ایم بلکه از قرآن و سیره رسول الله صلی الله عليه وسلم گرفته ایم.اگر بگویند وهابی! ما میگوییم،سنی چیست؟؟ اگر بگویند سنی هم مثل شیعه است و برادر ماست ما میگوییم پس در واقع سنی ای وجود ندارد، آنها هم شیعه هستند. حالا میپرسیم چرا اینهمه سنی وجود دارد و اینها از کجا بوجود آمده اند... ادامه
27 اسفند 1392 | بارها می بینیم که مدعیان تشیع، شبهه افکنی می کنند که چرا پیامبر صلی الله علیه وسلم برای خویش جانشین تعیین نکرد ولی از آن طرف ابوبکر برای خویش عمر را به عنوان جانشین تعیین نمود؟؟!! و اما پاسخ به این شبهه: باید گفت این شبهه و استدلال، بسیار سست و مضحک است و در واقع تناقضی آشکار است، چون از نظر شیعه این پیامبرصلی الله علیه وسلم نبوده که حضرت علی را به عنوان جانشین انتخاب کرده است، بلکه این... ادامه