18 تير 1393 | شبهه: در یک جامعه همیشه چشم و گوش عوام، بسوی خواص آن جامعه است و در صدر اسلام نیز پس از رحلت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم در واقع این خواص بودند که با کودتا و تجمع در سقیفه مردم را گمراه نمودند و به همین علت ما شیعیان شخص ابوبکر و عمر را مقصر اصلی می دانیم.  پاسخ به شبهه: در ابتدا باید گفت که علمای شیعه در گفتار خویش دچار تناقض گویی شدیدی شده اند. چون از طرفی این خواص را اشخاصی بی ایمان و ترسو معرفی می کنند که دارای نفاق بوده اند و در جنگها فرار می... ادامه
10 تير 1393 | شبهه شیعه: در صحیح بخاری و كتاب‌های دیگر آمده است كه خلیفه دوم به مسجد می‌آید و می‌بیند مردم در شب‌های ماه رمضان نافله می‌خوانند و به فرادیٰ خواندن مردم اعتراض می‌كند و به أُبَی بن كعب می‌گوید امام جماعت باشد و مردم هم پشت سر او نماز بخوانند. روز بعد آمد به مسجد و دید مردم نماز مستحبی را به جماعت می‌خوانند و گفت: نعم البدعة هذه. چه بدعت خوبی است.... ادامه

28 تير 1393 | جناب قزوینی در شبکه ای رافضی مورخ18/9/1389 ساعت22 برنامه ای داشتند و بحث و پاسخ داشتند راجع به اینکه چرا همانطور که پیامبر صلی الله علیه وسلم با ابوجهل و ابولهب به مقابله پرداخت، حضرت علی نیز می بایست در جریان غصب خلافت الهی خویش با ابوبکر و عمر به مقابله می پرداخت، ولی اینکار را نمی کند؟ جناب قزوینی برای پاسخ به این مسئله در ابتدا شروع کردند به بیان تهدیدات انجام شده علیه حضرت علی و طبق معمول رفتند به سراغ برخی از موارد ثبت شده در کتب علمای اهل سنت،... ادامه
16 ارديبهشت 1393 | نیازی به گفتن نیست داستان مرد حقه بازی كه برای مردم روستا نقش مار می كشید و مردم بیسواد نیز فریب ظاهر را خورده و حق را به او داده جانب او را گرفتند و... روشی طولانی كه متاسفانه سالها و قرنهاست توسط آخوندها بر ملت ایران، اعمال می شود و مردم نیز چون حال و حوصله تحقیق و مطالعه را ندارند به راحتی در دام این شیادان گرفتار آمده اند! شاید به جرات بتوان گفت یكی از بزرگترین این تزویرهای كثیف، در... ادامه