18 تير 1393 | شبهه: در یک جامعه همیشه چشم و گوش عوام، بسوی خواص آن جامعه است و در صدر اسلام نیز پس از رحلت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم در واقع این خواص بودند که با کودتا و تجمع در سقیفه مردم را گمراه نمودند و به همین علت ما شیعیان شخص ابوبکر و عمر را مقصر اصلی می دانیم.  پاسخ به شبهه: در ابتدا باید گفت که علمای شیعه در گفتار خویش دچار تناقض گویی شدیدی شده اند. چون از طرفی این خواص را اشخاصی بی ایمان و ترسو معرفی می کنند که دارای نفاق بوده اند و در جنگها فرار می... ادامه
10 تير 1393 | شبهه شیعه: در صحیح بخاری و كتاب‌های دیگر آمده است كه خلیفه دوم به مسجد می‌آید و می‌بیند مردم در شب‌های ماه رمضان نافله می‌خوانند و به فرادیٰ خواندن مردم اعتراض می‌كند و به أُبَی بن كعب می‌گوید امام جماعت باشد و مردم هم پشت سر او نماز بخوانند. روز بعد آمد به مسجد و دید مردم نماز مستحبی را به جماعت می‌خوانند و گفت: نعم البدعة هذه. چه بدعت خوبی است.... ادامه

5 مرداد 1393 |  چون همه جنگهای حضرت علی(جمل و صفین و نهروان) میان خود مسلمین صورت می گیرد و تازه از نظر شما کسانیکه بیعت خود را با علی شکستند و با ابوبکر بیعت کردند و منکر اصل ولایت و امامت شدند، دچار کفر و ارتداد شده اند و بنابراین دیگر مسئله برادرکشی بی معناست که جناب قزوینی و مراجع بیسواد رافضی دائم می گویند علی بخاطر این مسئله جنگ و قیامی نکرده است. طبق مذهب منحرف شما، علی می بایست با عده ای مرتد می جنگیده و آنها را می کشته تا حق الهی خود را پس بگیرد،[1] نه... ادامه
28 تير 1393 | جناب قزوینی در شبکه ای رافضی مورخ18/9/1389 ساعت22 برنامه ای داشتند و بحث و پاسخ داشتند راجع به اینکه چرا همانطور که پیامبر صلی الله علیه وسلم با ابوجهل و ابولهب به مقابله پرداخت، حضرت علی نیز می بایست در جریان غصب خلافت الهی خویش با ابوبکر و عمر به مقابله می پرداخت، ولی اینکار را نمی کند؟ جناب قزوینی برای پاسخ به این مسئله در ابتدا شروع کردند به بیان تهدیدات انجام شده علیه حضرت علی و... ادامه