طرز تغییر مذهب شیعه به سنی چگونه است؟

شماره سؤال: 
419
نویسنده: 
محمد باقر سجودی

برای آشنایی با مذهب سنی و اعتقادات آنها چه باید کرد؟ طرز تغییر مذهب شیعه به سنی چگونه است؟ چگونه مطمئن شویم که مذهب سنی مذهب حق است ؟

پاسخ اهل سنت:
جواب به سوال اول آسان نیست و آسان هم هست یعنی عقاید اهل سنت در قرآن و کتب حدیث جمع شده است ولی خواندن همه کتابها شاید آسان نباشد ، اما الحمدلله در زمانه ما کتابهای زیادی در این باره هست و سایت عقیده یک منبع خوب برای فارسی زبانان است.
اما نکته اساسی در عقیده اهلسنت این است که موحد باشیم و  نباید در شخصیت اشخاص غلو کنیم، ونباید شب روز ما ذکر حسن و حسین یا ابوبکر و عمر باشد 

و نباید از مردگان مدد بخواهیم 

نباید معتقد باشیم که بعد از خاتم الانبیاء احدی دیگر، با الله در تماس است(با وحی یا الهام وحی گونه یا انترنت! یا تلفن!! ) و باور به اینکه امام زمان ؛این  متصل به الله؛ منتظر فرمان  الله است تا خروج نماید باور خطرناکی است و معتقد به آن  از دایره اهل سنت خارج میشود و اگر منصف باشیم از دایره اسلام هم خارج میشود!!

و مثل این چیزها..... که نوشتن همه در یک مقاله مقدور نیست به سایت عقیده یا به مقالات گذشته سایت اسلام تکس مراجعه کنید.

 

اما در جواب سوال دوم که پرسیدید روش ترک مذهب شیعه و پذیرفتن آیین اهل سنت چیست؟ 

عرض میکنیم که این یک کار قلبی است و اعمال ظاهری خاصی ندارد  یعنی اگر یک یهودی مسلمان بشود باید غسل کند و شهادتین بگوید  اما شیعه مسلمان است  منتهی مسلمانی که مرتکب اعمال شرک آمیز و بدعت میشود پس توبه از عقاید شیعه کافیست وبرای گرویدن به مذهب اهل سنت نیاز به هیچ  عمل خاص دیگر  نیست.


و جالب است بدانید وقتیکه من سنی شده بودم، یک بار به ذهنم خطور کرد نمازهای که در وقت شیعه بودن خواندم خطا بوده یا نه؟  دوباره بخوانم یا نه؟ به شیخ ابن العثیمین رحمه الله زنگ زدیم و از او فتوا خواستیم؟  گفت نمازهای سابق شما نیازی به اعاده ندارد و استناد کرد به حدیثی که پیامبر مردی را دید نماز را غلط میخواند و  نماز درست را به او تعلیم دادند اما نفرمودند که نمازهای سابق را اعاده کن. 


بلکه این  از مهربانی پروردگار ماست که خوبی ما را در وقت نادانی به حساب ما مینویسد اما بعد از توبه، بدی ها و گناهان ما قبل را محو مینماید (و چه بسا که  ارحم الراحمین بدی را تبدیل به حسنه نماید)پس تبدیل مذهب، از شیعه به سنی یک عمل قلبی است و نیازی به کار خاصی نیست البته بعدش باید عبادت مطابق با مذهب اهل سنت باشد

 

اما اینکه پرسیدید: چگونه مطمئن شویم که مذهب سنی مذهب حق است ؟

چهار  راه  دارید: 

1- قران کریم  را در مسایل اختلافی داور قرار دهید و ببینید که حق را به کی میدهد، الحمد لله شیعه هم همین قرآن را قبول دارد، پس مثلا در موضوع امامت، قرآن را جستجو کنید ببینید قرآن همان اهمیتی که شیعه برای امامان قایل است را قبول دارد؟ یا قرآن هم مثل اهل سنت به موضوع امامت و معصومین بی اعتناست! قرآن طرف هرکس بود همان مذهب حق است.

 

2- راه دوم شناخت مذهب صحیح ، نگاه به فطرت سلیم  است آیا فطرت شما قبول میکند که خواهرتان را برای یک ساعت در اختیار مرد بیگانه ای قرار دهید و بعد گمان کنید کارتان بهتر از 70 حج است؟ آیا وجدان  این را میپذیرد ؟

 

3- راه سوم بکار گیری عقل است آیا این معقول است که من بر سر خود قمه بزنم  و آنرا بشکافم؟ یا درست است که  بیست درصد فایده هر تاجری که در کشور به عنوان خمس  برود در جیب ملایان؟

 

4 - راه چهارم این است که ببینید کدام مذهب عقایدش متضاد است؟

مثلا شیعه از یک طرف میگوید که مومن باید همسر خود را از بین  زنان پاکدامن و از بین خانواده های  محترم انتخاب کند و مومن باید دوستانش هم مومن باشند، اما از طرف دیگر میگوید که پیامبر همسر خود را از بین زنان خائن انتخاب کرد و شوهر همسرش  مفعول بوده و میل وافری داشته که مفعول باشد!!!!! و  شیعه ایضا میگوید همرهان  دایمی پیامبر، افرادی همسطح فرعون بودند!! آیا این تضاد در عقاید نیست؟

موفق باشید